Registre

Dades personals

Nom*
Primer cognom*
Segon cognom
Document d'identificació
Número d'identificació*
Data naixement*
Sexe
Formació
Correu electrònic*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Carrer*
Número*
Escala
Pis
Porta
Població*
Codi Postal*
Provincia*

Seguretat

Indica i confirma la contrasenya

Password*
Repetir contrasenya

Text de les condicions d'us

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.
He llegit, entenc i accepto la clàusula referent a la LOPD i les  condicions d'ús .

Condicions generals

-Les inscripcions i el pagament de la matrícula es poden fer:
.presencialment, amb pagament mitjançant targeta bancària o ingrès bancari (a retornar al Centre en un termini màxim de dos dies)
.on line (la inscripció és nominal)
-El Centre es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi assolit un mínim de persones inscrites.
-L’import de la inscripció només serà retornat si el Centre anul•la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques.
-Un cop iniciada la programació de tallers (1 d'octubre) no es retornarà l'import de la matrícula, en cap cas.
-Si la inscripció es fa presencialment al Centre:
.cal presentar el DNI per formalitzar la inscripció
.cada usuari/a pot inscriure com a màxim a quatre persones (l’usuari/a més tres més).
-El preu no inclou les despeses de material.
-Per beneficiar-te de reduccions de tarifes cal presentar la documentació i fer la inscripció presencialment al centre.
-El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú.
Condicions reserva

-El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a. Alguns cursos tenen un suplement addicional, que cal abonar al tallerista el primer dia de classe.
-En cas de perdre una classe per causes alienes a l’usuari/a aquesta es recupera.
-En cas que l’usuari/a perdi alguna classe per motius personals, aquesta no es recupera.
-El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris/es. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, econòmic ni emocional.
-A la fitxa del vostre taller més informació ampliada.

Vols rebre informació?

1) Vull rebre informació sobre activitats culturals de la ciutat.

No vull rebre informació per correu electrònic
No vull rebre informació per correu postal

Xarxa de Centres Cívics

Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
ENCIS | C. Cintaires s/n, 08242 Manresa
encis@encis.coop

Centre Cívic
CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA

Provença, 480
08025 Barcelona
93 450 89 17
info@ccsagradafamilia.netEl nif/nie no es correcte

El correu elctrònic es incorrecte

Les contrasenyes no coincideixen

Has d'acceptar les condicions d'ús per a poder registrar-te

La contrasenya ha de tenir, com a mínim, 6 caràcters