Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

Condicions generals

-Les inscripcions i el pagament de la matrícula es poden fer:
.presencialment, amb targeta o ingrés bancari (a retornar al Centre en un termini màxim de dos dies), tot i que agraïm els pagaments amb targeta i les inscripcions en línia
.en línia (la inscripció és nominal)
-El Centre es reserva el dret de suspendre algun taller que no hagi assolit un mínim de persones inscrites.
-Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte si el taller és anul·lat per part de l’organització per no arribar a les places establertes o per altres raons tècniques.
-Si la inscripció es fa presencialment al Centre:
.cal presentar el DNI per formalitzar la inscripció
.cada usuari/a pot inscriure com a màxim a quatre persones (l’usuari/a més tres més).
-El preu no inclou les despeses de material.
-Beques:
Persones en situació d’atur: beca d’un 50% sobre l'import de la matrícula a un taller.
Persones amb discapacitat: beca d’un 30%, 50% o 75%, en funció del grau reconegut, sobre l’import de la matrícula a un taller.
Les beques es poden sol·licitar exclusivament de forma presencial al Punt d'informació del Centre, presentant la documentació necessària.
-El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú.
Condicions reserva

-El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a. Alguns cursos tenen un suplement addicional, que cal abonar al tallerista el primer dia de classe.
-En cas de perdre una classe per causes alienes a l’usuari/a aquesta es recupera.
-En cas que l’usuari/a perdi alguna classe per motius personals, aquesta no es recupera.
-El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones usuàries. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, econòmic ni emocional.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
Trànsit Projectes SL (B-59489351) | Av Fabregada, 22, 3 08907 L'Hospitalet
info@transit.es

Centre Cívic
CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA

Provença, 480
08025 Barcelona
93 450 89 17
info@ccsagradafamilia.net

Logo Miram Cloud